99 Bis Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh,